POLITIKA PRIVATNOSTI

Posetom sajtu Miss Cleany (na adresi misscleany.rs) i njegovim korišcenjem potvrđujete da prihvatate našu Politiku privatnosti i važeće zakonske propise koji uređuju ovu oblast, bez ograničenja.

Zaštita privatnosti

Ovaj sajt poštuje i štiti Vašu privatnost i ne dostavlja Vaše lične podatke trećim licima.

Prikupljanje podataka

Za prikupljanje podataka u analitičke svrhe, kao i većina sajtova, koristimo „cookies“ (“kolacice“), male tekstualne fajlove koje Vaš pretraživač pamti na Vašem računaru. Oni nas obaveštavaju o Vašim posetama pojedinim stranicama sajta, o državi i gradu iz kojeg sajtu pristupate, pretraživacu koji koristite…„Cookies“ ne mogu da vide Vaše lične podatke.
Ukoliko ne želite da „cookies“ budu na Vašem računaru, podesite Vaš pretraživac tako da ih ne prihvata, a prethodne „cookie“ fajlove sa računara obrišite.

Korišcenje podataka

Podatke o posetama prikupljamo iskljucivo za analize statističke prirode, koje nam pomažu da poboljšamo rad i ponudimo Vam što kvalitetnije sadržaje, u skladu sa Vašim interesovanjima i potrebama.

Privatnost komentara

Prilikom Vaših komentara na stranama sajta bice objavljeno ime pod kojim želite da komentar bude objavljen.
Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.
E-mail adresu koristimo iskljucivo za komunikaciju sa Vama.

Linkovi ka drugim internet sajtovima

Na sajtu misscleany.rs mogu se nalaziti i linkovi putem kojih pristupate drugim internet sajtovima.
Naša Politika privatnosti se ne odnosi na sadržaj tih sajtova, pa napuštanjem sajta misscleany.rs prestaju naša prava i obaveze.
Savetujemo Vam da se upoznate sa Politikom privatnosti svakog sajta prilikom posete.

Odricanje od odgovornosti

Nismo odgovorni za preuzimanje i objavljivanje tekstova koji se nalaze na sajtu misscleany.rs od strane trecih lica bez naše saglasnosti.

Izmene politike privatnosti

Sajt zadržava pravo da menja i ažurira politiku privatnosti bez prethodnog obaveštenja.
Politika privatnosti objavljena na ovoj stranici je važeća.

Kontakt

Sve dodatne informacije i objašnjenja vezana za našu Politiku privatnosti i njeno sprovođenje možete dobiti upitom na e-mail adresu servis@misscleany.rs

Usluge

Agencija za čišćenje stambenog i poslovnog prostora | Generalno čišćenje | Mašinsko pranje nameštaja | Pranje staklenih površina | I drugo po dogovoru.
Politika privatnosti.

MISSCLEANY © MADE BY PERIC.IN.RS.

Pozovite